Slide 1 Slide 2
 • Sala szkoleniowa Poznań - strona główna
 • Sala szkoleniowa w Poznaniu- oferta
 • Sala szkoleniowa Poznań - galeria
 • Sala szkoleniowa Poznań - lokalizacja
 • Sala szkoleniowa Poznań - kontakt

Sala szkoleniowa Poznań - regulamin.

§1 POJĘCIA

 • Wynajmujący – firma FARKAS Paweł Piecewicz z siedzibą na ulicy Szlacheckiej 21, 60-685 Poznań, NIP: 6731723940, REGON: 300836700
 • Sala – sala konferencyjno-szkoleniowa zlokalizowana w lokalu na ulicy Święty Marcin 29/8 zarządzana przez Wynajmującego i udostępniana odpłatnie do korzystania na zasadach określonych w poniższym regulaminie.
 • Użytkownik – firmy i osoby fizyczne korzystające z sali.

§2 WYNAGRODZENIE

 1. Za standardowe godziny wynajmu sali uznaje się czas pomiędzy godziną 9:00 a 17:00 w dni robocze.
 2. Za każdą rozpoczętą godzinę zegarową korzystania z sali użytkownik zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu wynagrodzenie w wysokości 59,00 zł netto.
 3. W przypadku wynajęcia sali na cały dzień (8 godzin pomiędzy 09:00 i 17:00) użytkownik zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie w wysokości 399,00 zł netto.
 4. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z sali poza standardowymi godzinami jej wynajmu, określonymi w punkcie 3 naliczana jest dopłata w wysokości 20% opłaty podstawowej.

§3 REZERWACJA I PŁATNOŚCI

 1. Użytkownicy zobowiązani są do każdorazowej rezerwacji sali.
 2. Rezerwacja może być dokonana w jeden z poniższych sposobów:
  1. formularz na stronie www.sala-szkoleniowa-poznan.pl/formularz.php
  2. telefonicznie pod numerem: 61 278 54 79
  3. pocztą elektroniczną na adres sala@sala-szkoleniowa-poznan.pl
 3. Każde zgłoszenie rezerwacji musi zawierać następujące elementy:
  1. nazwę Użytkownika (imię i nazwisko bądź firma)
  2. dane osoby kontaktowej w przypadku firmy
  3. telefon kontaktowy
  4. datę rezerwacji
  5. czas wynajmu (liczba godzin)
  6. dane do faktury pro-forma
 4. Rezerwacja jest wiążąca po jej potwierdzeniu przez Wynajmującego przesłanego pocztą elektroniczną.
 5. Wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w §3 pkt. 4 Użytkownik otrzyma fakturę pro-forma z 3-dniowym terminem płatności, płatną na konto na niej wskazane.
 6. Rezerwacja jest ważna trzy dni robocze od dnia jej potwierdzenia, o którym mowa w punkcie §3 pkt. 4. Zostaje ona anulowana w przypadku nie otrzymania w tym czasie zapłaty przez Wynajmującego.
 7. Za moment otrzymania zapłaty uważa się moment zaksięgowania środków na koncie Wynajmującego, wskazanym na fakturze.
 8. Faktura VAT zostanie przesłana w ciągu 7 dni od momentu otrzymania zapłaty przez Wynajmującego na adres wskazany przez Użytkownika.

§4 OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo zgłosić Wynajmującemu sposób korzystania z sali.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z sali zgodnie z jej przeznaczeniem oraz przestrzegania przepisów ppoż oraz bhp.
 3. Bez zgody Wynajmującego Użytkownik nie może wprowadzić żadnych zmian w sali, w szczególności dokonywać zmian w aranżacji jej wnętrza.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia własnym podpisem daty, godziny oraz czasu na jaki sala została mu udostępniona.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i usterki powstałe w trakcie użytkowania sali na warunkach określonych w poniższym regulaminie.
 6. Użytkownik zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z sali do zgłoszenia dostrzeżonych szkód i usterek.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania szkód i usterek powstałych w trakcie korzystania z sali.
 8. Po zakończeniu korzystania z sali przez Użytkownika Wynajmujący dokona sprawdzenia stanu sali. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek szkód i usterek sporządzi na tę okoliczność jednostronny protokół.
 9. W przypadku, o którym mowa w punkcie 23 Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy szkód uszkodzonych usterek lub wymiany uszkodzonych elementów sali zgodnie z rachunkiem przedstawionym przez Wynajmującego.

Wyposażnie w cenie!

 • projektor multimedialny
 • ekran projekcyjny
 • flipchart z gratisowym papierem
 • dodatkowy laptop
 • tablica suchościeralna
 • bezprzewodowy internet (50 Mb/s)

Serwis kawowy w cenie!

 • kawa (bez limitu)
 • herbata (bez limitu)
 • woda (bez limitu)
 • dodatki (śmietanka, cukier)

Ścisłe centrum Poznania

Dzięki lokalizacji w centrum zarówno prowadzący, jak i uczestnicy szkolenia bez problemu trafia do sali.

Sala szkoleniowa w centrum Poznania - rezerwacja

ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
tel: 61 278 54 79
sala@sala29.pl

Copyright © 2011 FARKAS Paweł Piecewicz Projekt i wykonanie: Agencja NetStars
Sala szkoleniowa centrum Poznania - telefon kontaktowy